Razpisane teme

Elektrikar:

Predstavitev mentorjem

Izdelava etažne razdelilne omarice v električnih inštalacijah

Naloga bo zahtevala:

 • povezovanje po električni shemi v razdelilni omarici;
 • uporabo vodnikov in kablov;
 • povezavo dovodnega kabla, merilnika električne energije, RDC stikala, inštalacijskih odklopnikov, tipk, časovnega releja in vtičnic;
 • nastavitev delovanja časovnega releja kot impulznega stikala;
 • preverjanje delovanja števca električne energije.

Pred zahtevo za priklop na električno omrežje, je potrebno z univerzalnim instrumentom ohmsko preveriti pravilnost povezav inštalacij (morebitni kratki stiki).

Tekmovalci morajo poznati uporabo in delovanje sestavnih delov naprav v električnih inštalacijah, smiselno povezati naprave po električni shemi, pravilno izbrati vodnike in kable, na vodnike in kable pritrjevati votlice,  skrbeti za estetski videz in urejenost delovnega prostora. Pri delu je zahtevano poznavanje in upoštevanje predpisov, zakonov, standardov in določil varstva pri delu. Izdelek je končan, ko so povezani vsi elementi po načrtu in preizkusu delovanja.

 

Elektrotehnik:

Predstavitev mentorjem

Izdelava aplikacije z mikrokrmilnikom STM32L476 Nucleo-64

Naloga bo zahtevala:

 • poznavanje in uporabo tranzistorjev (tudi MOSFET), optičnih spojnikov, NTK (NTC) uporov;
 • izračun ustreznih preduporov na osnovi podatkovnih listov;
 • spajkanje elementov na testno ploščico;
 • programiranje mikrokrmilnika v okolju SW4STM32 in STM32CubeMX z uporabo jezika C++.

Tekmovalci morajo poznati uporabo digitalnih in analognih vhodov (merjenje napetosti), digitalnih izhodov (PWM) ter komunikacijo UART. V programu je predvidena uporaba časovnih zakasnitev, krmilnih stavkov, zank, standardnih C++ knjižnic in pretvorba med različnimi podatkovnimi tipi spremenljivk.

 

 

Računalnikar: 

Predstavitev mentorjem

Poklic računalnikarja zahteva znanja s področja postavitve in vzdrževanja računalniških omrežij, poznavanje sestave računalnikov, njihovo vzdrževanje in servisiranje ter nameščanje in posodabljanje operacijskih sistemov in programske opreme.

Izhodišče za tekmovanje je poznavanje omenjenih področij s poudarkom na reševanju specifičnih nalog in povezovanju le teh v celovit, delujoč sistem.

 

Od tekmovalcev pričakujemo sledeča znanja:

 • odkrivanje in odpravljanje napake v delovanju računalnika ob zagonu;
 • priprava namestitvenega medija in namestitev dveh operacijskih sistemov na istem računalniku;
 • dodajanje in konfiguracija novega SOHO usmerjevalnika ter nastavitev računalnika za delo v računalniškem omrežju.

 

Shema omrežja:

 

 

Tehnik računalništva:

Predstavitev mentorjem

Internet stvari (IoT)

Dijak  s pomočjo uporabe mikroračunalnika Raspberry Pi 3 B+ (RPi) spremlja določene parametre (npr. temperaturo) v svoji sobi.

Na RPi je povezan digitalni senzor, podatki se pošiljajo na podatkovno bazo v lokalnem računalniškem omrežju. Na RPi teče spletna aplikacija, ki prikazuje analizo zajetih podatkov. Preko pametnega telefona lahko spremljamo podatke spletne aplikacije.

Naloga dijakov je, da na strežniku postavita bazo za zajem podatkov, na RPi omogočita zajem podatkov in pošljanje v podatkovno bazo ter postavita spletno aplikacijo, ki bo ustrezno prikazovala podatke iz podatkovne baze. Aplikacija mora biti prilagojena prikazu na mobilnih napravah.

Postaviti je potrebno tudi lokalno omrežje na napravi MikroTik RouterBoard hAP, ki bo omogočalo povezovanje naprav v žičnem in brezžičnem omrežju. Omrežje bo potrebno tudi ustrezno zavarovati.